Acil Kan Bankası
 SAĞLIK EĞİTİMİ

Sağlık Platformu'nu Twitter'da takip et

TÜRK KODEKSI HAKKINDA KANUN


TÜRK KODEKSI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarasi: 767
Resmi Gazete
Tarih: 17.3.1926; Sayi: 324

Madde 1 - Türk kodeksini tertip ve ihzar ile mükellef olmak üzere Sihhiye ve Muaveneti Içtimaiye Vekaletine merbut ve azami on bes azadan mürekkep bir (Kodeks komisyonu) teskil olunur.

Madde 2 - Komisyon azalari Sihhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekaletinin Basvekalete inhasi ve Reisicumhurun tasdiki ile intihap ve tayin olunurlar.
Komisyon kendi reisini azalari arasindan intihap ile Sihhiye ve Muaveneti Içtimaiye vekaletinin tasdikina arz eyler. Komisyon için muktazi tahrir heyeti vekaletçe tayin olunur.

Madde 3 - Komisyonun zaman ve mahalli içtimai Sihhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekaletince tesbit olunur.Azalara bütün içtima müddetine mahsus olarak bütçede kabul olunan miktar dahilinde maktuan ücret verilir.

Madde 4 - Kodeks komisyonu tababeti beseriye ve hayvaniyede ilaç gibi müstamel bütün tibbi nebatat ile basit veya mürekkep, uzvi veya gayri uzvi kimyevi maddelerin:
1 - Türkçe, fransizca, latince isimlerini ve müradiflerini,
2 - Kimyevi terkiplerini,
3 - Istihsal suretlerini,
4 - Tecrübelere ve tibbi nesriyattaki müsahedelere nazaran hikemi ve kimyevi hassalariyle sair mümeyyiz vasiflarini,
5 - Safiyetlerini tayin için tatbik edilecek muayene usullerini,
6 - Tagsisat aranmasi usullerini,
7 - Azami, asgari tibbi miktarlarini,
8 - Ilaçlarin eczahanelerde tabip reçetesine göre muhtelif sekilde tertiplerini,
9 - Muhafaza suretlerini ve tagayyürattan vikayelerini,
10 - Bir arada birlestirilmesi caiz olmayan maddeleri,
11 - Istimal mahallerini,
12 - Eczahanelerde herhangi nebatat, ecza ve kimyevi maddelerin bulundurulacagini ve bunlardan her birinin cins, nevi ve miktarlarini ve eczahanelerde bulunmasi lazim gelen alat ve edevati gösterir cetvelleri tanzim ve "Türk kodeksi"namiyle bir kitap halinde tesbit eylemekle mükelleftir.

Madde 5 - Komisyonun tertip ve tanzim ettigi kodeks, Sihhiye ve Muaveneti Içtimaiye Vekaletinin Basvekalete teklifi ve Reisicumhurun tasdiki ile tayin olunacak tarihten itibaren mer'i ve umum eczahanelerde ecza depolarinda kodeksin tatbiki ve bütün reçetelerin kodekse tamamiyle muvafik olarak tertip ve ihzari mecburidir.

Madde 6 - Kodekste yapilacak tadilati tayin ve zeyillerini tertip eylemek üzere kodeks komisyonu Sihhiye ve Muaveneti Içtimaiye Vekaletinin davetiyle her bes senede bir içtima eder. Zeyillerin intisar ve meriyeti hakkinda aynen kodeks hakkinda cari olan ahkam muteberdir.

Madde 7 - Kodeksin veya zeyillerinin mevkii meriyete vazindan itibaren gerek ecza depolarinda ve eczahanelerde ve gerek gümrük idarelerinde muayene ve tahliller bu kodekse göre icra olunur.

Madde 8 - Türk Kodeksi ve zeyilleri Sihhiye ve Muaveneti Içtimaiye Vekaletince tabi ve nesir olunur ve arzu edenlere esmani mukabilinde satilir.

Madde 9 - Türk kodeksinin veya zeyillerinin mevkii meriyete vazi tarihinden itibaren ahkamina muhalif tibbi maddeler ve ilaçlar satan ecza depolari sahipleri ve eczahane müdürü mesulleri hakkinda Ceza ve Eczahaneler Kanunlarinin ahkami mahsusasi tatbik olunur.

Madde 10 - Isbu kanun nesri tarihinden muteberdir.

Madde 11 - Isbu kanunun icrasina Adliye, Maliye ve Sihhiye ve Muaveneti Ictimaiye Vekilleri memurdur.ACİL KAN DUYURULARI
  Aranan Kan: A RH +
Altunizade Acıbadem Kit Bölümü 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05326140733

Her gün kan ihtiyacı var. A RH POZİTİF TROMBOSİT Sağolun

Tarih: 10/11/2019 3:22:00 AM
Didem Hanım
  Aranan Kan: B RH +
Adana Yüreğir Başkent Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil B RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05412217231

Çok acil. B B Rh + Pozitif TROMBOSİT ihtiyacı var. Lütfen destek olalım. Gelmeden önce lütfen arayınız. SAĞOLUN.

Tarih: 10/9/2019 6:01:07 AM
Dürdane Yıldız
  Aranan Kan: A RH +
Hacettepe hastanesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05447320306

Hacettepe hastanesinde yatmakta olan yakınım için Ab rh(+) kana ihtiyacımız vardi

Tarih: 10/7/2019 11:20:09 AM
Betül eryılmaz
  Aranan Kan: AB RH +
Gebze Anadolu Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil AB RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05551572642

Acil. Her gruptan uyar TROMBOSİT kan ihtiyacı var. Yardımcı olalım. Rica ediyoruz.

Tarih: 10/4/2019 9:14:14 AM
Ahmet Tokgöz
  Aranan Kan: A RH -
Kartal Koşuyolu İhtisas'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05321714515

yarın saat 8 de beyin ameliyatına girecek hastz için acil A RH (-) kana ihtiyaç vardır.

Tarih: 10/3/2019 11:56:16 AM
Murat Şişmanoğlu
EN SON EKLENEN LİNK

SİTE İÇİ ARAMA

Acil Kan Bankası