Acil Kan Bankası
 SAĞLIK EĞİTİMİ

Sağlık Platformu'nu Twitter'da takip et

Riskli Gebeliklerde Genetik Ve Sosyal Faktörlerin Etkisi
Insanlarda Malformasyona Neden Olan Teretojenler

Teratojen Konjenital Malformasyon

Infeksiyon Ajanlari

Kizamikçik Katarakt, glokom, kalp defektleri, sagirlik

Sitomegalovirüs Mikrosefali, körlük, mental retardasyon

Herpes virus simpleks Mikroftalmi, mikrosefali, retinal displazi

Suçiçegi Ekstremite hipoplazisi, mental retardasyon, kas atrofisi

HIV Mikrosefali, gelisme geriligi

Toksoplazma Hidrosefali, serebralkalsifikasyon, mikroftalmi

Sifiliz Mental retardasyon, sagirlik

Fiziksel Ajanlar

Radyasyon Mikrosefali, spina bifida, yarik damak, ekstremite defektleri

Hipertermi Anensefali

Kimyasal ajanlar

Talidomid Ekstremite defektleri, kalp malformasyonlari

Aminopterin Anensefali, hidrosefali, yarik dudak ve damak

Difenilhidantoinf Fetal hidantoin sendromu: Yüz defekleri ve mental retardasyon

Valproik asit Nöral tüp defektleri, kalp, kranifasial ve ekstremite anomalleri

Trimetadion Yarik damak, kalp defektleri, ürogenital ve iskelet anomalleri

Lityum Kalp malformasyonu

Amfetamin Yarik dudak ve damak, kalp defektleri

Warfarin Kondrodisplazi, mikrosefali

ACE inhibitörleri Gelisme geriligi, fetus ölümü

LSD Ekstremite ve santral sinir sistemi defektlerif

Kokain Gelisme geriligi, mikrosefali, davranis bozukluklari, gastrosizis

Alkol Fetal alkol sendromu, kisa palpebral fissür, maksiller hipoplazi, kalp defektleri

Isotretinoin Vitamin A embriyopatisi: Küçük anormal sekilli kulak, mandibüler hipoplazi,

(Vitamin A) Yarik damak, kalp defektleri

Organik civa Serebral palsi benzeri nörolojik semptomlar

Kursun Gelisme geriligi, nörolojik bozukluklar

Hormonlar

Androgenik ajanlar

(efisteron, noretisteron) Kiz genital organ maskülinizasyonu: Labial foüzyon, klitoris hipertrofisi

Dietilstilbestrol Uterus, Fallop tüpü v eüst vajen malformasyonlari; vajinal kanser; testis malformasyonlari

Maternal diabet Çesitli malformasyonlar; en sik kalp ve nöral tüp defektleri

Anlatilan bu risk faktörlerinin çocuk üzerinde meydana getirdigi konjenital malformasyonlari toplu olarak Tablo 1’de (1) üstteki sekilde gösterilmistir.

Sonuç olarak, bu belirtmis oldugumuz teratojen olan, infeksiyon ajanlar, fiziksel ajanlar, kimyasal ajanlar, hormonlar, metarnal hastaliklar, kromozomal anamaliler konjenital malformasyonlari olusturmaktadir. Ebe, hemsire, doktor veya herhangi bir saglik üyesi bu tür faktörleri iyi takip etmeli, anne ve fetusu korumalidir. Bu yüzden gebeye saglikli bir antenatal bakim verilmelidir.

KAYNAKLAR

1. SADLER T.W. Medikal Embriyoloji, Karjenital Malformasyonlar, Prof. Dr. Can Basaklar, Ankara, Palme Yayincilik, 1997, s. 118-135.
2. TEKELIOGLU,, M., Insanin Üremesi ve Gelismesi, Hekimlik Embriyolojisi, Ankara, Dumat Yayincilik, 1995, s. 157,169.
3. KINISÇI Göksin, DURUKAN Üstay, AHYAN Gürkan Derelioglu, Kadin Sagligi ve Dogum Bilgisi, Ankara, Günes Kitabevi, 1996, s. 319-331.
4. TASKIN, L., Dogum ve Kadin Sagligi Hemsireligi, III. Baski, Ankara, 2000, s. 155-1999.
5. ÇANGA, S.-Önder,I., PROPETÖTIK (Kadin Dogum), IV. Baski, Yargicioglu Matbaasi, Ankara, 1977, s. 218.

T.C. SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI SAGLIK YÜKSEK OKULU EBELIK BÖLÜMÜ

RISKLI GEBELIKLERDE GENETIK VE SOSYAL FAKTÖRLERIN ETKISI

HAZIRLAYANLAR:MERAL YÖNTEM, HILAL KAPÇI
ACİL KAN DUYURULARI
  Aranan Kan: 0 RH -
Selime Seyil 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil 0 RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 5308726097

Çapa’da bulunan kan merkezine 0 rh(-) kan verebilecek kişilere  ihtiyaç vardır. Çevrenizde 0 rh(-) kan grubuna sahip kan verebilecek kimseler varsa benimle irtibata geçebilir. 05308726097

Tarih: 7/17/2018 1:49:40 AM
Feyzullah NEFES
  Aranan Kan: 0 RH -
MARMARA ÜNİ. PENDİK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ'sinde Yatmakta olan hastamız için acil 0 RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05384994527

TROMBOSİT KANA ACİL ihtiyac var

Tarih: 7/11/2018 6:38:10 AM
ayten kaya
  Aranan Kan: 0 RH +
marmara pendik egitim arastırma hastanesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil 0 RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 507 863 85 08

bir yakınıma cok acil kan gerekıyor, 0+ yogun bakıma alındı lutfen yardımlarınızı beklıyorum

Tarih: 7/10/2018 9:08:33 AM
elif okşaş
  Aranan Kan: AB RH -
Ankara Gazi Hastanesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil AB RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05455490556

Gazi hastanesinde yatmakta olan hastz için acil AB rh (-) kana ihtiyaç vardır. İletişim : 05455490556

Tarih: 7/10/2018 3:36:10 AM
Mert Söylemez
  Aranan Kan: 0 RH -
Okmeydanı devlet hastanesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil 0 RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: +905535070347

Okmeydanı Devlet Hastanesi Onkoloji bölümünde yatan hastz Acil Ameliyata alınacaktır. 0 RH - kana ihtiyaç lazımdır.

Tarih: 7/9/2018 4:34:53 AM
Serhat Ayhan
EN SON EKLENEN LİNK

SİTE İÇİ ARAMA

Acil Kan Bankası