Acil Kan Bankası
 SAĞLIK EĞİTİMİ

Sağlık Platformu'nu Twitter'da takip et

Sindirim Sistemi
Remac plaklari olusturan karaciger hücreleri hepatosit arasinda “kupfer yildiz hücreleri” denilen hücreler de bulunmaktadir. Bu hücreler fogositoz özelligine sahiptirler ve “retiküloendotalial sistemi”ne aittirler. Kupfer yildiz hücreleri makrofojdurlar. Her bir remac plagini olusturan karaciger hücrelerinin birbirine bakan komsu yüzleri arasinda bir aralik bulunmaktadir. Bu araliga “safra kanalciklari” denilmektedir. Çünkü karaciger hücreleri tarafindan salgilanan safra, bu kanalciklar içine salgilanmaktadir. Safra kanalciklarinin duvari karaciger hücreleri tarafindan olusturulmaktadir. Safra kanalciklari, karaciger içi safra kanallarina dökülürler. Bu kanallar ise sonunda sag ve sol “hepatik duktus” denilen iki büyük safra kanalini olustururlar.

Remac plaklari arasindaki ven sinüzoidleri karaciger lobcugunun merkezindeki “vena sentralis”e dökülürler. Birçok vena sentralis ise birleserek, “vena sublobularis” denilen toplardamarlari olustururlar. Bu damarlarinda birlesmesiyle “vena hepatika” olusur.

Karaciger içindeki bu özel kan dolasimi göz önüne alindiginda, su özellik göze çarpar: Sindirim kanalinda emilen besin maddelerini içeren “vena porta” kani, karacigere gelip, karaciger hücreleri tarafindan çesitli amaçlarla denetlenip, islendikten sonra vena kava inferiora, yani toplardamar sistemine bosaltilir.

SAFRA KESESI VE SAFRA YOLLARI: Karaciger hücrelerinde üretilip “remac plaklari” içindeki safra kanalciklari içine salgilanan safra, daha sonra “karaciger içi safra kanallari”na ulasir. Karaciger içi safra kanallari birbirleriyle birleserek iki büyük safra kanali olusturur. Bunlar “sag hepatik duktus” ve “sol hepatik duktus”tur. Sag ve sol hepatik duktuslar birleserek, karacigeri porta hepatisten tek bir safra yolu olarak terk ederler. Bu yeni kanala “ortak hepatik duktus” denir. Buna da “duktus sistukus” denilen bir safra yolu açilir. Bu kanal safra kesesini orta hepatik duktusa baglar. Duktus sistikus ile ortak hepatik duktusun birlesmesiyle olusan yeni kanala ise “safra kanali” denilmektedir. Safra kanali ise “pankreas kanali” ile birleserek “hepatopankreatik ampula” denilen yapiyi olusturur. Bu yapi, dudenumun inen bölümünün arka duvarina pilordan 8-10 cm’lik bir uzaklikta açilir. Burada “büyük duodenal papilla” denilen bir kabarti yapar.

Safra kesesi 7-10 cm uzunlugundadir ve en genis yeri 3 cm kadardir. 30-50 ml kadar safra depolayabilir. Safra kesesi karacigerin alt yüzüne yerlesmistir ve “fundus”, “gövde” ve “boyun” olmak üzere üç bölümü vardir. Üst yüzü karacigere bagdokusu araciligiyla baglanmistir. Alt yüzü ise peritonla örtülmüstür; bu, karacigeri örten peritondan uzanmistir.

SAFRA KESESI VE SAFRA YOLLARININ DOKUSAL YAPISI: Safra kesesinin duvari üç tabakadan olusur. Bunlar a) Mukoza b) Fibromüsküler tabaka c) Seroza tabakasi ile sarili “perimüsküler bagdokusu”dur.

Mukoza tabakasi epitel ve bunun altindaki “lamina propria” tabakasinda olusmaktadir. Epitel, tek katli kolumnar epitel hücreleridir. Lamina propria ise gevsek bagdokusu yapisindadir ve içinde lenf damarlari bulunur.

Fibromüsküler tabaka halka dizilisli düz kas liflerinden, bagdokusunun elastik liflerinden zengin bir gevsek bagdokusudur. Bu tabaka ince kan damarlarinda bulunmaktadir.

Perimüsküler bagdokusu tabakasi da gevsek bagdokusu yapisindadir. Bu tabaka en distan seroza ile kaplanmis durumdadir, içinde kan damarlari, lenf damarlari ve sinir lifleri bulunur. Yukarida sözünü ettigimiz doku tabakalari, karaciger disi safra yollarinda da aynen bulunmaktadir. Tek fark, “hepatopankreatik ampula” bölgesinde fibromüsküler tabakadaki düz kas lifleri sayica çogalarak, bir büzgen olusturmaktadirlar. Bunun adi “oddi sfinkter”dir. Oddi sfinkteri gevsediginde safra ve pankreas salgisi duodenum bosluguna akar.

PANKREAS: Pankreas, 12-15 cm uzunlugunda 60-80 gram agirliginda, hem iç salgi hem de dis salgi islevini yüklenen bir bezdir. Midenin arkasinda, duodenumdan dalaga kadar uzanir. Bas, boyun, gövde ve kuyruk olmak üzere dört bölümden olusur.

Pankreas basi dudenumun olusturdugu kavis içine yerlesmistir. Pankreas boynunun ön yüzü peritonla kaplidir. Pankreas gövdesinin de ön yüzü peritonla kaplidir. Pankreas kuyrugu, dalak ile sol böbrek arasinda bulunan “lienorenal bag” arasina yerlesmistir. Pankreasin içinde, bu organi kuyruktan basa kadar, boydan boya kat eden bir kanal bulunmaktadir. Bu kanala “duktus pankreatikus” denilmektedir. Duktus pankreatikus, pankreasi, pankreas basindan terk ederek biraz ileride safra kanali ile birleserek “hepatopankreatik ampula”yi olusturur ve duodenumun inen bölümünün arka duvarina açilir. Duodenumun bu noktasinda “majör duodenal papilla” denilen bir kabarti bulunmaktadir. Bazen duktus pankreatikusa paralel olarak seyreden, ondan daha kisa bir kanal daha bulunmaktadir. Bu ikinci kanala ise “aksesuar duktus pankreatikus” denilmektedir. Bu ikinci kanal ilki ile birlesici bir dala sahiptir ve ondan ayri olarak dudenumun arka duvarinda, majör deodenal papillanin 1-2 cm üzerindeki bir noktaya, “minör duodenal papilla” denilen bir kabartiya yol açarak açilir. Aksesuar duktus pankreatikusa “santorini kanali” da denilmektedir. Duktus pankreatikus ve santorini kanallari pankreasin hazirladigi dis salgiyi dudenuma bosaltirlar.

PANKREASIN DOKUSAL YAPISI: Bilindigi gibi, pankreas, hem iç salgi hem de dis salgi islevini üstlenen bir bezdir. Organin dokusal yapisi incelendiginde, en büyük bölümün dis salgi islevini yürüten hücre ve ögelerden olustugu, iç salgi ögelerinin ise dis salgi ögelerinin içinde dagilmis olarak bulundugu görülür. Pankreasin bu yapisi göz önüne alinarak onu dis salgi bölümü ve iç salgi bölümü olarak iki bölümde inceleyecegiz.

Dis salgi bölümü: Pankreasin bu bölümü lobcuklu bir yapi göstermektedir. Lobcuklar ise “asinüs” denilen küçük, fakat asil salgi ögelerinden olusmuslardir. Lobcuklar ve asinüsler arasinda bagdokusu bulunmaktadir. Asinüslerin duvarlari pankreasin dis salgisini üreten epitel hücrelerinden yapilmistir. Kabaca keselere benzetebilecegimiz asinüsler içlerine biriken salgiyi lobcuklar içi kanalciklar araciligiyla lobcuklar arasi kanallara bosaltirlar. Lobcuklar arasi kanallar ise pankreasin asil iki büyük kanalina açilirlar. Pankreasin bu yapisinda “arjentafin kücreler”e rastlanmaktadir.

Iç salgi bölümü: “Langerhans adaciklari” özel hücre ve damar kümeleri tarafindan olusturulmustur. Insan pankreasinda bir milyondan fazla bulunurlar. Langerhans adaciklari pankreasin dis salgi yapisinin içinde, gerçekten adaciklar olusturacak sekilde dagilmistir. Bilindigi gibi iç salgi bölümü, baslica insülin hormonu salgilamaktadir. Langerhans adaciklarinda 1) A1, D ya da Alfa1, 2) A2 ya da Alfa 2 ve 3) B ya da Beta olmak üzere üç ana tipte iç salgi hücresi bulunmaktadir. Bunlardan baska endotel hücrelerine ve sinir hücrelerine de rastlanmaktadir.

Beta hücreleri langerhans adaciklarindaki hücrelerin %80’ini olustururlar ve insülin hormonunu salgilarlar. Alfa 2 hücreleri “glukagon” adli hormonu salgilarlar. Alfa 1 hücrelerinin serotonin ve penkreatik gastrin hormonu salgiladiklari düsünülmekle birlikte, görevleri tam olarak bilinmemektedirler.

Langerhans adaciklari içinde endotel hücrelerinin kurmus olduklari yaygin bir kilcal damar agi bulunmaktadir. Böylece pankreasin bu bölümlerinde üretilen insülin, glukagon hormonlar hizla kilcal damar kanina, oradan da vücudun kan dolasimina katilirlar.

TÜKÜRÜK BEZLERI VE DOKUSAL YAPILARI: Vücutta üç çift tükürük bezi bulunmaktadir. Bunlar sagda ve solda birer tane olmak üzere parotis, sublingual ve submandibüler tükürük bezleridir. Parotis adli tükürük bezi, en en büyük olanidir. Yaklasik 25 gram agirligindadir. Kulak sayvani ve dis kulak yolunun önünde ve altinda, stenkoleidomastoid kasinin ise üst ucunun önünde bulunur. Masseter kasinin dis yüzünde öne dogru ilerler. Parotis bezi bir zar ile kaplidir. Parotis bezinin salgisi parotis kanali denilen bir kanalcik araciligiyla agiz bosluguna akitilir. Parotis kanali yaklasik olarak 5 cm uzunlugundadir ve yanagin iç yüzünde üst ikinci moler dis hizasinda agiz bosluguna açilir.

Sublingual tükürük bezi agiz iç tabanini örten mukozanin hemen altinda bulunmaktadir. Kabaca dilin serbest bölümünün alt yüzünün agiz tabanini örten bölümüne komsuluk yapmaktadir. En küçük tükürük bezi, sublingual tükürük bezidir. Agirligi 4gr’dir. 8-20 kadar kisa kanalcik araciligiyla ürettigi tükürügü agiz tabanina dil altina rastlayan bir bölgeye bosaltir.

Submandibüler tükürük bezi, alt çene kemiginin gövde bölümünün iç yüzüne komsu olarak yerlesmistir. Yaklasik 5 cm uzunlugundaki “submandibüler kanal” denilen bir kanal araciligiyla organda hazirlanmis tükürük bezinin “frenulum” (dil bagi) denilen baginin iki yanina, agiz tabanina dökülür.

Tükürük bezleri “alveol” denilen çok sayida küçük salgi keseciklerinden, bunlarin birlesmesiyle kurulmus lobcuklardan, lobcuklarin da birlesmesiyle olusan loblardan ve üretilmis olan tükürügü tasiyan kanalciklardan kurulmustur. Tükürük bezlerinde baslica iki çesit alveol bulunur. bunlardan birine “seröz alveoller” digerine ise “müköz alveoller” denilmektedir. Müköz alveolleri olusturan salgi epitel hücrelerinden, içinde müsin maddesi de bulunan oldukça yogun bir salgi salgilanir. Seröz alveolleri olusturan epitel hücreleri ise yogunlugu daha az bir salgi salgilamaktadirlar. Parotis bezi yalniz seröz alveollere sahipken, diger iki tükürük bezi hem seröz hem de müköz alveollere sahiptir. Tükürük bezlerinde hazirlanan salgi içinde “tükürük amilazi” denilen bir enzim de bulunmaktadir.
ACİL KAN DUYURULARI
  Aranan Kan: AB RH +
ANKARA TOBB ETÜ HASTANESİ 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil AB RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 5432921579

15.11.2019 Cuma günü ameliyat olacak babam için iki ünite AB RH+ kana ihtiyacımız var. Gönüllü kan verebilecek kişilerin iletişime geçmelerini rica ediyorum.

Tarih: 11/12/2019 1:15:21 AM
Buket Nur Palabıyık
  Aranan Kan: 0 RH -
Antalya Medikal Park Hastanesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil 0 RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05333819859

Bebek hastaya acil LÜTFEN DESTEK VERELİM. 0 RH NEGATİF TROMBOSİT İHTİYACI VARDIR.

Tarih: 11/7/2019 3:47:48 PM
Dönmez Ailesi
  Aranan Kan: 0 RH -
Ege Üniversitesi Hastanesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil 0 RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05453276137

Lütfen destek. 0 Rh- negatif Sağolun.

Tarih: 10/29/2019 7:02:15 AM
Hanım Hanım
  Aranan Kan: 0 RH +
Bahçelievler Medikalpark Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil 0 RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05332510231

Destek olalım. Acildir. SAĞOLUN. 0 Rh POZİTİF TROMBOSİT

Tarih: 10/22/2019 7:45:37 AM
Orhan Bafralı
  Aranan Kan: A RH +
Altunizade Acıbadem Kit Bölümü 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05326140733

Her gün kan ihtiyacı var. A RH POZİTİF TROMBOSİT Sağolun

Tarih: 10/11/2019 3:22:00 AM
Didem Hanım
EN SON EKLENEN LİNK

SİTE İÇİ ARAMA

Acil Kan Bankası