Acil Kan Bankası
 SAĞLIK EĞİTİMİ

Sağlık Platformu'nu Twitter'da takip et

Hayat Sigortaciliginin Tanimi, Temel Unsurlari Ve Önemi


Hayat sigortasi, insanlarin ölüm, maluliyet veya muayyen bir süre sonra hayatta olmalari gibi çesitli ihtimallerle karsi karsiya bulunmalari dolayisiyla ortaya çikan mali sorunlara çözüm bulan sigorta akdidir.

Insan ömrü bakimindan kisinin karsilastigi durum, ya zamanindan önce ölüm veya çok uzun yasamaktir. Eger kisi mali kaynaklari saglayamadan artik çalisamayacak yasa gelmisse, bu uzun ömür onun için sadece bir sikinti kaynagi olur.

Sigortaliya, ihtiyarliginda sikintiya düsmeden hayatini sürdürme imkani saglamak, ölümü halinde ise, bakmakta oldugu aile fertlerine ayni imkani vermek, hayat sigortasinin belli basli varolus nedenidir. Gerek sigortalinin ihtiyarligini teminat altina almak, gerekse onun geride biraktigi aile fertlerine yoksulluga düsmeden devam ettirme imkani saglamak durumlarinda, kolaylikla görülecegi üzere, bugünden yarina bir tasarruf söz konusudur. Bu nedenle zaman zaman hayat sigortasinin bir sigorta faaliyetinden çok bir tasarruf faaliyeti oldugu ortaya sürülmüstür. Ancak hayat sigortasinda da sigortanin risk karsilama prensibi aynen geçerli oldugundan, tasarruf yönü olsa bile, bu sigorta bransinin normal bir sigorta türü oldugu hiç süphe götürmez bir gerçektir.

Bugün için sigorta sektörü hizli bir gelisme göstermektedir. Bu hiza Türkiye’nin de ayak uydurabilme çabalari gittikçe artmaktadir. Bu nedenle sigorta sirketleri dünyada uygulanan yöntemleri uygulayabilmek için gittikçe çaba sarf etmekte, bunun paralelinde de hayat sigortaciligi gittikçe arzu edilen bir konuma gelmektedir. Sosyal ve ekonomik bir araç olan hayat sigortasi toplum ve fert açisindan iki sekilde tanimlanabilir.

Toplum açisindan bakildiginda, hayat sigortasi bir fert yada grubun yasamlarina iliskin mali riskleri transfer ettikleri sosyal bir araçtir. Bu transferler neticesinde bir fon birikmis olur. Bu tanimin iki temel unsuru vardir. Birincisi riskin fertten bir gruba veya bir gruplar topluluguna transferi, ikincisi ise riskin grup üyeleri arasinda paylastirilmasi.

Fert açisindan bakildiginda hayat sigortasi, sigorta ettirenin sigortaciya prim ödemesi karsiliginda, sigortaliyi yaslilik, maluliyet, ölüm gibi risklere koruma amaci ile teminat altina alan bir sözlesmedir.

Koruma ve/veya tasarruf ihtiyacini karsilayan hayat sigortasi, sosyal refah düzeyinin yükselticisi olup, ayni zamanda ekonomik kalkinmayi saglayan önemli etkendir.

Yoksullugun ve ekonomik az gelismisligin olusturdugu kisir döngüyü parçalamak için sermaye birikimine ihtiyaç vardir. Ekonomik gelisme çabasinda bulunan her toplum sermaye birikimine önem vermek zorundadir. Çünkü dengeli bir büyüme için ilk gerekli olay kaynaklar, kaynaklar ise sermaye birikimini gerektirir. Planlanan büyüme hizi için gerekli sermaye birikimi ekonomiyi sarsintiya ugratmadan sadece tasarruf ve dis kaynaklarin elde edilmesi ile gerçeklesebilir. Ancak gelismekte olan ülkelerde sermaye birikimine olan gerek ve zorunluluk, gelismis ülkelere göre çok daha fazla kendisini hissettirdiginden, özellikle hayat sigortasindan toplanan primler ülke yatirimina kaynak olabilecek büyük fonlar olusturmaktadir.

TAHSILAT

Sigorta sisteminin sigortaliya sagladigi mikro düzeyli hizmetlerin yanisira ekonomiye fon aktarmak gibi makro seviyeli fonksiyonlari da bulunmaktadir. Sigorta primlerinin tahsilati ile olusan fonlar, sermaye piyasasina kanalize edilerek ekonomik kalkinma için kullanilmaktadir. Sigortali sayisini ve primini artirmak kadar önemli olan bir diger husus, tahsilatin yapilabilmesi ve toplanan fonlari sermaye piyasasina etkin bir sekilde aktarmaktir. Prim tahsilatinin, kullanilabilir fonlara olan olumlu etkisi yanisira, sirket mali bütçesini güçlendirerek sigortacilik hizmetlerini daha tekin bir biçimde yerine getirmede de yardimci olmak gibi önemli islevi vardir.

Türk sigorta sektörünün en önemli sorunu, sirketlerin, sigortalilar ve ihtihsal organlarindan olan prim alacaklarini yasal süre içerisinde tahsil edememeleridir. Sigorta sirketlerinin 1998 ve 1999 yilina ait konsolide bilançolari, aktif toplamlari içinde, sigortalilar ve ihtihsal organlarindan olan alacaklarinin anilan yillar itibariyle sirasiyla % 32.92 ve % 32.45’dir. Sigorta sirketlerinin yükümlülük ve taahhütlerini zamaninda yerine getirmeleri ve fon yaratmalari ancak alacaklarin tahsilati ile mümkündür. Sigorta sirketlerinin düsük primlerle, büyük montanli teminat verdikleri hususu göz önüne alindiginda, konu daha da önem arz etmektedir.

6762 sayili Türk Ticaret Kanunu’ nun 1295. Maddesine göre sigortacinin sorumlulugu ilk primin veya ilk taksitinin ödendigi tarihten itibaren baslar. Türk Ticaret Kanunu’ nun 1297. Maddesi “ Sigorta ettiren kimse, sigorta primini 1295. Madde geregince vermemis ve prim tecil edilmis yahut taksitlere baglanmis oldugu halde isbu primi veya herhangi bir taksiti vadenin bitiminde ödenmemis ise, sigortaci kendisinin veya akit sifati ile hareket eden vekilinin yazi ile sigortaciya bildirilmis son ikametgah veya meskeni resmi bir ihbarname veya taahhütlü mektup göndererek bir ay içinde mezkur ücret veya taksiti ödemez ise sigortanin feshedilmis olacagini ihbar eder. Bu müddetin bitiminde borç ödenmemis ise mukavele feshedilmis olur.”hükmünü amirdir.

Sigorta sözlesmesinin fesh edilmesi için kanunda öngörülen prosedürün uzun ve maliyetli olusu nedeni ile, sigorta sirketleri, prim ödenmemesi nedeni ile akdi feshetme yoluna nadiren basvururlardi. Ihtara gerek kalmaksizin akdi fesh etme olanaginin olmayisi tahsilat sorununa neden olan baslica sebeplerden birisi olarak kabul edilmistir. Ilk primi, yahut taksiti ödeyen sigortali müteakip primleri ödemezse dahi sigortacinin sorumlulugu devam etmekteydi.

Türk Ticaret Kanunu’nda degisiklik yapilmasina iliskin 537 sayili Kanun Hükmünde Kararnamenin, 3. Maddesi “ Diger sigortalarda ise, sigorta ettiren kimse sigorta primini 1295. Madde geregi vermemis veya prim tecil edilmis yahut taksitlere baglanmis oldugu halde poliçede vadeleri tespit ve tayin edilen herhangi bir taksitini, vade gününün bitiminde ödenmemis ise temerrüte düser. Temerrüt gününü takip eden onbes gün süre ile sigorta teminati durur. Bu sürenin sonuna kadar prim ödenmedigi takdirde sigorta sözlesmesi herhangi bir ihtara gerek kalmadan feshedilmis olur. Teminatin durdugu süre içinde rizikonun gerçeklesmemesi sartiyla, geçen aylarda dahil primin ödenmesi durumunda teminat durdugu yerden devam eder” hükmünü amirdir.

Yeni düzenleme ile sigortalinin sigorta primlerini ödenmemesi halinde, sigorta sözlesmesinin herhangi bir ihtara gerek kalmaksizin feshedilecegi hüküm altina alinmistir.

Türk Ticaret Kanunu’nda yapilan degisiklikler sigortalilar açisindan önemli sorunlar dogurmustur. Sigortalilar, prim ödemelerini zamaninda yapmadiklari takdirde sigorta güvencesinden yoksun kalacaklarinin bilincinde olacaklarindan düzenli bir sekilde prim borçlarini ödeyeceklerdir.

Sigortacilik ile ilgili son yasal düzenlemelerde, tahsilat konusu bütün yönleriyle ele alinmis, sorunun çözümü için önemli hükümler sevk edilmistir. Tahsilat sorununun çözümü halinde, sigorta endüstrimizin her bransinda, kullanilabilir fon yaratma kapasitesi önemli ölçüde artacaktir.
ACİL KAN DUYURULARI
  Aranan Kan: B RH -
Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil B RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05414005451

Çocuk hastaya acil B rh negatif granülosit ihtiyacı var. Lütfen destek verelim. Gelmeden önce arayınız.

Tarih: 2/10/2020 6:54:44 AM
Yıldız Akuş
  Aranan Kan: B RH +
Antalya MedikalPark Hastanesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil B RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05053714764

B rh + granülosit ihtiyacı var. Gelmeden önce arayınız. Sağolun.

Tarih: 2/1/2020 4:44:46 AM
Emir Haberal
  Aranan Kan: AB RH +
Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil AB RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05353037319

AB rh pozitif trombosit ihtiyacı. Gelmeden önce arayınız. SAĞOLUN

Tarih: 1/31/2020 6:55:16 AM
Abdullah Abdulsamed
  Aranan Kan: A RH +
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 0506 069 3484

Yardım em. Acil. A rh pozitif kana ihtiyaç var. Gelmeden önce arayınız. Sağolun

Tarih: 1/26/2020 3:05:57 AM
Zana Hanım
  Aranan Kan: 0 RH -
Denizli Pamukkale Üniversitesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil 0 RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05448744869

Lütfen destek. 0 rh - negatif *beyaz* kan ihtiyacı var. Şartlar: 60 yaş altında olmak, son 10 gündür ilaç kullanmş olmak. Destek olalım. Gelmeden önce arayınız. Sağolun.

Tarih: 1/24/2020 6:28:44 AM
Minire Kıymaz
EN SON EKLENEN LİNK

SİTE İÇİ ARAMA

Acil Kan Bankası